പ്രവാസി സംരംഭകർക്കായി വായ്പാ യോഗ്യത നിർണ്ണയവും സംരംഭകത്വ പരിശീലനവും 28ന്

പ്രവാസി പുനരധിവാസ പദ്ധതിക്ക് (NDPREM) കീഴിൽ നോർക്ക റൂട്ട്‌സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സഹകരണത്തോടെ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനായി മൂലധന/പലിശ സബ്‌സിഡിയുള്ള വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അർഹതാനിർണ്ണയക്യാമ്പ് 23ന് രാവിലെ പത്തിന് എറണാകുളം നോർത്ത് പറവൂരിലുള്ള വ്യാപാരഭവനിൽ നടക്കും. കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവാസത്തിനുശേഷം നാട്ടിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയവർക്ക് തുടങ്ങാവുന്ന സംരംഭങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി യോഗ്യരായ അപേക്ഷകർക്ക് വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കും. അഭിരുചിയുള്ളവർക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകും. ഇതിനായി സർക്കാർ മാനേജ്‌മെന്റ് പരിശീലന സ്ഥാപനമായ സി.എം.ഡി യുടെ സേവനവും സംരംഭകർക്ക് മൂലധന, പലിശ സബ്‌സിഡിയും നോർക്ക റൂട്ട്‌സ് ലഭ്യമാക്കും.

വി.ഡി സതീശൻ എം. എൽ. എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. നോർത്ത് പറവൂർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ഡി. രാജ്കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. സംരംഭകർക്ക് മൂലധന, പലിശ സബ്‌സിഡികൾ ലഭ്യമാകുന്ന ഈ പദ്ധതിയിൽ കീഴിൽ സംരംഭകരാകാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഘു വിവരണവും, കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തെ വിദേശവാസം തെളിയിക്കുന്ന പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പും, മൂന്ന് പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും, പാൻകാർഡ്, റേഷൻകാർഡ്, ആധാർ കാർഡ് എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകളും കൊണ്ടുവരണം.

താൽപര്യമുള്ളവർ www.norkaroots.org യിൽ മുൻകൂർ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൃത്യസമയത്ത് എത്തണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സി.എം.ഡി യുടെ സഹായക കേന്ദ്രം (0471-2329738) നമ്പരിലും, നോർക്ക റൂട്ട്‌സിന്റെ 1800-425-3939 (ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും), 00918802012345 (വിദേശത്തുനിന്ന് മിസ്ഡ്കാൾ സേവനം) ടോൾഫ്രീ നമ്പരിലും, 0484-2371810,2957099 നമ്പരിലും ലഭിക്കും.

Leave A Reply