യുപിയിലെ കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും മൊബൈല്‍ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി

ലഖ്നൗ:  ഉത്തർപ്രദേശിലെ കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും മൊബൈല്‍ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി . ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ പേരിലാണ് പുതിയ സര്‍ക്കുലര്‍ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് . ഈ സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരം കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മാത്രമല്ല, അദ്ധ്യാപകരും മൊബൈല്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ല . സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കോളേജുകള്‍ക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റികള്‍ക്കും പുതിയ ഉത്തരവ് ബാധകമാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു .

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും മികച്ച പാഠ്യ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് പുതിയ നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് . വലിയൊരു വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും തങ്ങളുടെ പഠ്യസമയം മൊബൈല്‍ ഉപയോഗത്തിലൂടെ വെറുതെ കളയുന്നു എന്ന കണ്ടെത്തിലിനെ തുടര്‍ന്നുമാണ് ഈ നീക്കം എന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

Leave A Reply