ഹോട്ടല്‍ മുറികളുടെ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകള്‍ കുറയ്ക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

തിരുവനന്തപുരം:  രാജ്യത്തെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയുടെ വളർച്ചക്കുവേണ്ടി വിമാനയാത്രാ നിരക്കുകളും ഹോട്ടല്‍ മുറികളുടെ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകളും കുറയ്ക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വിനോദയാത്രാ വാഹനനികുതിയിലെ അന്തരം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോവളത്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ടൂറിസം മന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി . ഇത്തരം പ്രതിബന്ധങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കിയാല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആഗോള തലത്തില്‍ പ്രമുഖ വിനോദസഞ്ചാര ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി മാറാൻ കഴിയും . എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ടൂറിസം വാഹന നികുതി യുക്തിസഹമാക്കുന്നതിനും വിമാനയാത്രാ നിരക്കുകളുടെ നിരന്തര വര്‍ദ്ധനവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനം നടപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

7,500 രൂപയ്ക്കു മുകളിലുള്ള ഹോട്ടല്‍ മുറികള്‍ക്ക് 28 ശതമാനവും അതിനു താഴെ 2,500 രൂപ വരെയുള്ള ഹോട്ടല്‍ മുറികള്‍ക്ക് 18 ശതമാനവും ജിഎസ്ടിയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഇത് കുറക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു .

ഏറെ വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയ്ക്ക് ടൂറിസത്തില്‍ അനന്തസാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത് . രാജ്യത്തെ ടൂറിസം വളര്‍ച്ചയിലെ തടസങ്ങള്‍ അതിജീവിക്കാന്‍ നിരന്തരമായ ആശയവിനിമയവും ഇടപെടലുകളും അനിവാര്യമാണ്. ഏതു ഭാഗത്തെ ടൂറിസം വികസനമായാലും അത് രാജ്യത്തിന് മുഴുവന്‍ ഗുണകരമാകുമെന്നും അതിനാല്‍ ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം ആവശ്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി .

Leave A Reply