ആദ്യരാത്രിയുടെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി

ബിജുമേനോന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിലെ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി. ആദ്യരാത്രി എന്നാണ് ചിത്രത്തിൻറെ പേര്

Leave A Reply