ആദ്യരാത്രി ഉടൻ എത്തുന്നു

മുഴനീള ചിരിപ്പടമായ വെള്ളിമൂങ്ങയ്ക്ക് ശേഷം ചിരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കാനുള്ള ബോംബുമായി മായി ജിബു ജേക്കബ്, ബിജുമേനോൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം ആദ്യരാത്രി.

Leave A Reply