സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ലഡാക്കിൽ പതാക ഉയർത്തുന്നത് എംഎസ് ധോണി

മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റനും ലെഫ്റ്റനെന്റ് കേണലുമായ എംഎസ് ധോണി ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ലഡാക്കിൽ ത്രിവർണ്ണ പതാക ഉയർത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.

Leave A Reply