ഭീകരവാദികളെ ഇടിച്ച് നൂക്കാൻ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം

പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു..തീരദേശത്ത് നാവികസേനയുടെ കർശന സുരക്ഷ..ഭീകരവാദികളെ ഇടിച്ച് നൂക്കാൻ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം.

Leave A Reply