വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയ്‌ക്കൊപ്പം സനൂഷയുടെ ഡേറ്റിംഗ്

ഡേറ്റിംഗിന് തയാറാണോ എന്നു ചോദിച്ചുള്ള പോസ്റ്റ് ആണ്‌ വൈറൽ ആയിരിക്കുന്നത്. വിജയ് ദേവരകൊണ്ടായോടൊപ്പം ഉള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചാണ് പോസ്റ്റ്. പിന്നാലെയുള്ള കമന്റും വൈറൽ ആകുന്നു.

Leave A Reply