ബിഗ് ബോസ് ഫെയിം ആർജെ വൈഷ്ണവിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വളരെ ലളിതമായി

ബിഗ് ബോസ് ഫെയിം ആർജെ വൈഷ്ണവിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. വളരെ ലളിതമായാണ് വിവാഹചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. അത്യാഡംബരങ്ങൾ പോലുമില്ലാതെയാണ് വിവാഹം അരങ്ങേറിയത്.

Leave A Reply