ജയറാമും വിജയ് സേതുപതിയും ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ വൻ ഹിറ്റ്

ജയറാമും വിജയ് സേതുപതിയും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ച സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ആണ് വൈറൽ ആയിരിക്കുന്നത്.

Leave A Reply