ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ബുധനാഴ്ച പവന് 160 രൂപ വർധിച്ച ശേഷമാണ് ഇന്ന് വില മാറാതെ നിൽക്കുന്നത്.24,040 രൂപയാണ് പവന്‍റെ വില. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വർധിച്ച് 3,005 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് .

Comments are closed.