വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വൻ പിന്തുണയിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി കുതിക്കുന്നു

ഡൽഹി : രാജ്യത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പിന്തുണയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഓഹരി വിപണി മുന്നേറുന്നു. .ബിഎസ്സിയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കമ്പനികളുടെ വിപണി മൂല്യത്തില്‍ (എം ക്യാപ്) വന്‍ വര്‍ധനവുണ്ടായി. മാര്‍ച്ച് 12 വരെയുളള സെഷനുകളിലാണ് വര്‍ധനയുണ്ടായത്.

വ്യാപാര സെഷനുകളില്‍ വിപണി മൂല്യം 12 ലക്ഷം കോടി വര്‍ധിച്ച് 148.20 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി മാറി. ഫെബ്രുവരി 19 ന് ഈ കമ്പനികളുടെ എം ക്യാപ് 136.24 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു. മാര്‍ച്ച് 12 വരെ 10,000 കോടി രൂപയോളമാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഇക്വിറ്റികളിലേക്ക് എഫ്ഐഐകള്‍ നിക്ഷേപമിട്ടത്.

Comments are closed.