അഡോള്‍ഫ് ഹിറ്റ്‌ലറുടെ പെയിന്റിംഗുകള്‍ ലേലത്തിനു വച്ചു; ആരും വാങ്ങാനെത്തിയില്ല 

ബെര്‍ലിന്‍: നാസി ഏകാധിപതി അഡോള്‍ഫ് ഹിറ്റ്‌ലറുടെ പെയിന്റിംഗുകള്‍ ലേലത്തിനു വച്ചു.  വലിയ വിലയായിരുന്നു ഇവയ്ക്ക് ചുമത്തിയിരുന്നത്. അതിനാൽ ഇവ വാങ്ങാൻ ആരും എത്തിയില്ല.  രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം നാസികളെ വിചാരണ ചെയ്ത ന്യൂറംബര്‍ഗിലായിരുന്നു ലേലം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ഹിറ്റ്‌ലറുടെ അഞ്ചു പെയിന്റിംഗുകളും സ്വസ്തിക ചിഹ്നമുള്ള ചാരുകസേരയും അടക്കമുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ദ വെയ്ഡ്‌ലര്‍ കമ്പനി ലേലത്തിനു വച്ചത്. 630 യൂറോയ്ക്ക് ഒരു മേശ വിരിയും 5500 യൂറോയ്ക്ക് ഒരു പൂപ്പാത്രവും ആളുകള്‍ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി. എന്നാല്‍ സ്വസ്തിക ചിഹ്നമുള്ള ചൂരല്‍ക്കസേര അടക്കമുള്ളവ വിറ്റുപോയിട്ടില്ല. കൂട്ടത്തില്‍ ഹിറ്റ്‌ലര്‍ എന്നു കയ്യൊപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ വ്യാജമായിരിക്കാമെന്ന അഭ്യൂഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു.  ഹിറ്റ്‌ലറുടെ ഒപ്പോടുകൂടിയ പ്രകൃതിദൃശ്യ വാട്ടര്‍കളറിന് 51,000 ഡോളറാണ് വില പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്.

Comments are closed.