’90 എം എല്‍’ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു

ബിഗ് ബോസ് തമിഴിലൂടെ ശ്രദ്ധേയായ മലയാളി താരം ഓവിയയുടെ 90 എം എല്‍ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്യ്തു. സ്വതന്ത്രയായി ജീവിയ്ക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് അനിത ഉദീപ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 90 എം എല്ലിന്റെ കഥ പോകുന്നത്.

90 എം എല്‍ എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ സെന്‍സറിങ് കഴിഞ്ഞു. എ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. പ്രണയം, വിവാഹം, സെക്‌സ് എന്നിവയോടൊക്കെയുള്ള പുതിയ തലമുറയിലെ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ പറയുന്ന ചിത്രത്തിലെ ചില സംഭാഷണങ്ങളാണ് എ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാന്‍ കാരണം. ദ്വയാര്‍ത്ഥ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് സെന്‍സര്‍ബോര്‍ഡ് നിരീക്ഷിച്ചു. 90 എം എല്‍ കൂടാതെ കാഞ്ചന 3, കളവാണി 2 എന്നിവയാണ് ഓവിയയുടെ മറ്റ് രണ്ട് പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍. അൻസൺ പോൾ ആണ് നായകൻ. ചിത്രത്തിൻറെ സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സിലമ്പരശൻ ആണ്. ഉദീപ് ആണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Comments are closed.