ഒ ഇ സി പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ഒ ഇ സി/ഒ ബി സി (എച്ച്) വിഭാഗങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തെ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളിലോ അഖിലേന്ത്യഅടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി പ്രകാരം ഐ ഐ ടി, ഐ ഐ എം, ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്‍സ് തുടങ്ങിയ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളിലെ മെറിറ്റ്/റിസര്‍വേഷന്‍ പ്രകാരം പ്രവേശനംലഭിച്ച ബിരുദ, ബിരുദാനന്തരബിരുദ കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒ ഇ സി പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യ പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

വിവരങ്ങള്‍ക്ക്   www.bcdd.kerala.gov.in
www.egrantz.kerala.gov.in മുഖേന  ഡിസംബര്‍ 15 നകം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം.  ഫോണ്‍ 0474 2914417.

Leave A Reply