മാരുതി സുസുക്കി എസ്-പ്രസ്സോയ്ക്ക് 2023 ഒക്ടോബറിൽ 54,000 രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും.

 

അരീന ശ്രേണിയിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത മാരുതി സുസുക്കി ഡീലർഷിപ്പുകൾ ഈ മാസം മോഡൽ ശ്രേണിയിലുടനീളം വൻ കിഴിവുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ, എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോണസ്, കോർപ്പറേറ്റ് ഡിസ്‌കൗണ്ടുകൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.

മാരുതി എസ്-പ്രസ്സോ പെട്രോൾ വേരിയന്റുകൾക്ക് 30,000 രൂപ ക്യാഷ് ഡിസ്‌കൗണ്ടും 20,000 രൂപ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോണസും 4,000 രൂപ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിസ്‌കൗണ്ടും ലഭിക്കും. മറുവശത്ത്, ഹാച്ച്ബാക്കിന്റെ സിഎൻജി വേരിയന്റുകളിലെ കിഴിവുകൾ 30,000 രൂപ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും 20,000 രൂപ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോണസുമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Leave A Reply