കുവൈത്തില്‍ കാലാവധി അവസാനിച്ചതും കേടായതുമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ച ഭക്ഷ്യ വിതരണ കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടി

കുവൈത്തില്‍ കാലാവധി അവസാനിച്ചതും കേടായതുമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ച ഭക്ഷ്യ വിതരണ കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടി.മന്ത്രാലയ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനത്തും വെയർഹൗസിലും ഉപയോഗശൂന്യമായ വിവിധ അളവിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

റെസ്റ്റോറന്റുകൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാനും വിൽക്കാനുമാണ് ഇവ തയാറാക്കിയിരുന്നത്. പിടിച്ചെടുത്ത ഭക്ഷണങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ മാംസവും ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഫ്രീസ് ചെയ്‌തതും ഉറവിടം വ്യക്തമാക്കാത്തതുമായ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും കണ്ടെത്തി. പൂപ്പലിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തു. കബാബ്, ടിക്ക, റിബ്സ് എന്നിവ പഴകിയ മാംസം കൊണ്ട് കമ്പനി ജീവനക്കാർ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. കേസ് പ്രോസിക്യൂഷനിലേക്ക് കൈമാറുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കടുത്ത നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

Leave A Reply