ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2023: അമ്പെയ്ത്തും കബഡിയിലും തുടർച്ചയായി സ്വർണവുമായി ഇന്ത്യ 100 മെഡലുകളുടെ ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ചു

 

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2023 ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഭവമാണ്, രാജ്യത്തെ അത്‌ലറ്റുകൾ അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും മെഡലുകളുടെ ശ്രദ്ധേയമായ കണക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. 2023 ഒക്ടോബർ 7 ന് 25 സ്വർണവും 35 വെള്ളിയും 40 വെങ്കലവും നേടി ഇന്ത്യ 100 മെഡലുകളുടെ ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ചു.

ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ, അമ്പെയ്ത്ത്, വനിതാ കബഡി എന്നിവയിൽ മൂന്ന് സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യൻ സംഘം രാജ്യത്തിന്റെ മെഡൽ നേട്ടം 100 ആക്കി. ഇതുവരെ ഷൂട്ടിംഗിലും ട്രാക്കിലും ഫീൽഡിലുമായി ഇന്ത്യ 22, 29 മെഡലുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2023ലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ തുഴച്ചിൽ 5 മെഡലുകളും സെയിലിംഗിൽ 3 മെഡലുകളും മറ്റ് മെഡലുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

Leave A Reply