മ്യാൻമറിൽനിന്നുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റം തടയാൻ കർശന നടപടിയുമായി മണിപ്പൂർ സർക്കാർ

മ്യാൻമറിൽനിന്നുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റം തടയാൻ അതിർത്തിയിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് വേലി കെട്ടാനൊരുങ്ങി മണിപ്പൂർ സർക്കാർ. ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ മണിപ്പൂർ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ബീരേൻ സിംഗ് ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ (ബി.ആർ.ഒ) അധികൃതരുമായി ചർച്ച നടത്തി. 70 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ വേലി കെട്ടുന്നതാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്.

അനധികൃത കുടിയേറ്റവും കള്ളക്കടത്തും ലഹരിക്കടത്തും തടയുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ബീരേൻ സിംഗ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. വിസയോ മറ്റു രേഖകളോ ഇല്ലാതെ ഇരു രാജ്യക്കാർക്കും സഞ്ചരിക്കാവുന്ന അതി‌ർത്തിയിലെ 16 കിലോമീറ്റ‌ർ ഫ്രീ സോൺ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ബീരേൻ സിംഗ്ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

Leave A Reply