നിപ ഭീതിയിൽ സംസ്ഥാനം….; കോഴിക്കോട് എൻ.ഐ.ടിയിലും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി, പരീക്ഷകൾ മാറ്റി, ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈനിലേക്ക്….!

കോഴിക്കോട്: നിലവിലുള്ള നിപ വൈറസ് സാഹചര്യവും കോഴിക്കോട് ജില്ല അധികാരികളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങളും പരിഗണിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഉടനടി നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് എൻ.ഐ.ടി.സി രജിസ്ട്രാർ അറിയിച്ചു. സെപ്‌റ്റംബർ 18 മുതൽ 23 വരെ എല്ലാ ക്ലാസുകളും ഓൺലൈൻ മോഡിലൂടെ നടക്കും. ഹാജർ ആവശ്യകതകൾ പതിവുപോലെ തുടരും. ഡീനും എച്ച്.ഒ.ഡിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ടൈം ടേബിൾ പുനഃക്രമീകരിക്കും. യു.ജി, പി.ജി ഉന്നത ക്ലാസുകളിലെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു. പുതുക്കിയ സമയക്രമം പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.

കണ്ടെയ്‌ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, ജീവനക്കാർ എന്നിവരും പ്രഖ്യാപിത കണ്ടെയ്‌ൻമെൻ് സോണുകളിൽ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ജീവനക്കാരും സ്ഥിരമോ കരാറോ ആയവരും ജില്ലാ അതോറിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. ഡേ സ്കോളർമാർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കണം, ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നടക്കുന്നത് വരെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സന്ദർശിക്കരുത്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാണ്. സാമൂഹിക അകലവും കൈ ശുചിത്വവും. എല്ലാവരും പരസ്പരം 3 അടി അകലം പാലിക്കണം. കൈകൾ എപ്പോഴും ശുചിത്വം പാലിക്കണം. പുറത്ത് റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മാർക്കറ്റുകൾ, തിരക്കേറിയ പ്രദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലേക്കുള്ള സന്ദർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. അത്യാവശ്യമല്ലാതെ തിരക്കേറിയ ഒരു സ്ഥലവും സന്ദർശിക്കരുതെന്നും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

Leave A Reply