വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കൽ ക്യാമ്പയിനുമായി തൃശൂർ അതിരൂപത

തൃശൂർ: വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കൽ ക്യാമ്പയിനുമായി തൃശൂർ അതിരൂപത.

സെപ്റ്റംബർ 10,17 തീയതികളിൽ എല്ലാ ഇടവകകളിലും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ഏകദിന ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. സി.ബി.സി.ഐ പ്രസിഡൻറും തൃശൂർ അതിരൂപതാ ആർച്ച് ബിഷപ്പുമായ മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തിൻറെ സർക്കുലർ ഇടവകകളിൽ വായിച്ചു.

വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കിറങ്ങാൻ അതിരൂപതാ രാഷ്ട്രീയകാര്യസമിതി  ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നുവെന്ന് സർക്കുലർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

Leave A Reply