ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടത് ഇത്തരം അഭിനന്ദനങ്ങൾ: സർവേ

ഇന്ത്യയിലെ അവിവാഹിതർ ഡേറ്റിംഗിൽ ദയയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു. ബംബിളിൽ നിന്നുള്ള സമീപകാല സർവേ പ്രകാരം, പകുതിയിലധികം (56%) ഇന്ത്യക്കാർ ഡേറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ശാരീരിക ഗുണങ്ങളേക്കാൾ ദയ കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രധാനമായി കണക്കാക്കുന്നത്.

പലർക്കും, ‘ദയ’ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നൽകുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ വരാം, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ദയയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അഭിനന്ദനം നൽകുന്നതെന്ന് പ്രതികരിച്ചവരിൽ 84% പേരും സമ്മതിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ഒരു അഭിനന്ദനം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് 88% സ്ത്രീകളും സമ്മതിക്കുന്നു.

എന്നാൽ, ഒരു നല്ല അഭിനന്ദനം എന്താണെന്ന് തങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്ന് 44% പേർ സമ്മതിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ, സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത 55% പുരുഷന്മാരും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശാരീരിക സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചല്ലാത്ത ഒരു അഭിനന്ദനം എങ്ങനെ നൽകണമെന്ന് എപ്പോഴും അറിയില്ലെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു.

പ്രതികരിച്ചവരിൽ പകുതിയിലേറെയും (58%) അഭിനന്ദനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു., ഇത് ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളേക്കാൾ (54%) പുരുഷന്മാർക്ക് (60%) കൂടുതൽ പ്രസക്തമാണ്, കാരണം പ്രതികരിച്ചവരിൽ 60% സ്ത്രീകളും ഇത് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഏത് തരത്തിലുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളാണ് സ്ത്രീകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?

സർവേ പ്രകാരം സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലമതിക്കുന്ന അഞ്ച് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അവരുടെ 1. വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ളത് (61%), 2. മൂല്യങ്ങളും ധാർമ്മികതയും (58%), 3. ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് (56%), 4. നർമ്മബോധം (55%), 5. ഹോബികൾ അല്ലെങ്കിൽ താൽപ്പര്യങ്ങൾ (53%) എന്നിവയാണ്.

ഭൗതികതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുക – ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവർ എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. കാഴ്ചയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ചില അഭിനന്ദനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, അത് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകും.

വ്യക്തമായി പറയുക – ഒരു അഭിനന്ദനം കൂടുതൽ ചിന്തനീയവും അനുയോജ്യവുമാണ്. പ്രതികരിച്ചവരിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സത്യമാണ്. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും (81%) അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രണയ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് അഭിനന്ദനം ലഭിക്കുന്നത് എനിക്ക് അവരിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ്.

ബഹുമാനവും ചിന്താഗതിയും ഉള്ളവരായിരിക്കുക- ചിലപ്പോൾ, നമ്മൾ നല്ലതാണെങ്കിൽപ്പോലും, ബഹുമാനത്തിൽ അധിഷ്‌ഠിതമല്ലാത്ത അഭിനന്ദനങ്ങൾ ദയയോടെ വരില്ല. നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക.

Leave A Reply