ഋഷഭ് പന്ത് എൻസിഎ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു

2022 ഡിസംബറിൽ നടന്ന ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ-ബാറ്ററായ ഋഷഭ് പന്തിന് ഒന്നിലധികം പരിക്കുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. പൂർണ്ണമായി സുഖം പ്രാപിക്കാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന് കുറഞ്ഞത് 18 മാസമെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്ന് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും, ചികിത്സയിൽ കടുത്ത അച്ചടക്കവും അർപ്പണബോധവും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സംഭവം നടന്ന് എട്ട് മാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നെറ്റ്സിൽ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു.

റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, നാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ 140kph-ൽ കൂടുതൽ ഡെലിവറികൾ കളിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, എന്നിരുന്നാലും, പ്രൊഫഷണൽ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ യോഗ്യനല്ല. ചെറിയ ശരീര ചലനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ശീലമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ വേഗത്തിൽ ആണ് അദ്ദേഹം സുഖംപ്രാപിക്കുന്നത് .

Leave A Reply