ജേസൺ സ്റ്റാതം ചിത്രം മെഗ് 2 ഇന്ന് പ്രദർശനത്തിന് എത്തും

1999-ൽ സ്റ്റീവ് ആൾട്ടന്റെ ദി ട്രെഞ്ച് എന്ന നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജോൺ ഹോബർ, എറിക് ഹോബർ, ഡീൻ ജോർഗാരിസ് എന്നിവരുടെ തിരക്കഥയിൽ നിന്ന് ബെൻ വീറ്റ്‌ലി സംവിധാനം ചെയ്‌ത വരാനിരിക്കുന്ന സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആക്ഷൻ ചിത്രമാണ് മെഗ് 2: ദി ട്രെഞ്ച്. ദി മെഗിന്റെ (2018) തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ ജേസൺ സ്റ്റാതം, വു ജിംഗ്, സിയന്ന ഗില്ലറി, ക്ലിഫ് കർട്ടിസ്, സ്കൈലർ സാമുവൽസ്, പേജ് കെന്നഡി, ഷൂയ സോഫിയ കായ്, സെർജിയോ പെരിസ്-മെഞ്ചെറ്റ എന്നിവർ അഭിനയിക്കുന്നു.  മെഗ് 2  ഇന്ന് എത്തും

 

ഭീമൻ സ്രാവുകളുമായാണ് ഇത്തവണത്തെ പോരാട്ടം. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് , ജേസൺ സ്റ്റാതം ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല, മൂന്ന് ആഴക്കടൽ സ്രാവുകളുമായാണ് ഇത്തവണ എതിരിടുന്നത്. 2018-ൽ ആഗോളതലത്തിൽ 530 മില്യൺ ഡോളർ സമ്പാദിച്ച ദ മെഗിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒരു തുടർച്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. വംശനാശം സംഭവിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു വൻ സ്രാവാണ് മെഗലോഡൺ, ഇതിനെപ്പറ്റിയായിരുന്നു കഥ.

Leave A Reply