സെക്‌സിന് ശേഷം സ്ത്രീകൾ നിർബന്ധമായും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക

ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം സ്ത്രീകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒഴിവാക്കേണ്ട ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്.

മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കരുത്: ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ മൂത്രനാളിയിൽ പ്രവേശിച്ചേക്കാവുന്ന എല്ലാ ബാക്ടീരിയകളെയും പുറന്തള്ളാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഇത് മൂത്രനാളിയിലെ അണുബാധ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കുറയ്ക്കുന്നു.

ഡൗച്ച് ചെയ്യരുത്: യോനി കഴുകാൻ വെള്ളമോ മറ്റ് ലായനികളോ ഉപയോഗിച്ച് ഡൗച്ചിംഗ് ചെയ്യരുത്. ഈ രീതി നിങ്ങളുടെ യോനിയിലെ ബാക്ടീരിയകളുടെ സ്വാഭാവിക സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അണുബാധകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

മണമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്: സോപ്പ്, ലോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫ്യൂം പോലുള്ള മണമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ജനനേന്ദ്രിയ പ്രദേശത്തിന് ചുറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നത് യോനിയിലെ സ്വാഭാവിക പിഎച്ച് ബാലൻസ് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അണുബാധ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

വേദനയോ അസ്വസ്ഥതയോ അവഗണിക്കരുത്: സെക്‌സിനിടെയോ ശേഷമോ നിങ്ങൾക്ക് വേദനയോ അസ്വസ്ഥതയോ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് അവഗണിക്കരുത്.

ഇറുകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കരുത്: ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം ഇറുകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയകളുടെ വളർച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ശക്തമായ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്: ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ ശക്തമായ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും പരിക്കിനും കാരണമാകും.

 

 

 

 

Leave A Reply