അദാനി ഓഹരികളിലെ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതാപം തിരിച്ചുപിടിച്ച് എല്‍.ഐ.സി

ദാനി ഓഹരികളിലെ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതാപം തിരിച്ചുപിടിച്ച് എല്‍.ഐ.സി. തിരിച്ചടികളുടെ ദിനങ്ങള്‍ പിന്നിട്ട് അദാനി ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിന്റെ ട്രാക്കിലേയ്ക്ക് കടന്നതോടെയാണ് എല്‍ഐസി നില മെച്ചപ്പെടുത്തിയത്.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനിയും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളിലെ പ്രമുഖ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനവുമായ എല്‍.ഐ.സിയുടെ അദാനി ഓഹരികളിലെ നിക്ഷേപ മൂല്യം ഏപ്രിലിനു ശേഷം 6,200 കോടി രൂപ വര്‍ധിച്ച് 45,481 കോടിയായി.

അദാനി പോര്‍ട്‌സിലെ ഓഹരികളുടെ വിപണി മൂല്യം മാര്‍ച്ച് 31ലെ 12,448 കോടി രൂപയില്‍നിന്ന് 14,463 കോടിയായി ഉയര്‍ന്നു. അദാനി എന്റര്‍പ്രൈസസിലേത് 8,493 കോടിയില്‍നിന്ന് 12,782 കോടി രൂപയുമായി. അംബുജ സിമന്റ്‌സിന്റെ മൂല്യം 4,564 കോടിയില്‍നിന്ന് 5,337 കോടിയായും എസിസിയുടെ മൂല്യം 2006 കോടി രൂപയില്‍നിന്ന് 2,189 കോടിയായും അദാനി ഗ്രീന്‍ എനര്‍ജിയുടേത് 1,893 കോടിയില്‍നിന്ന് 2,123 കോടി രൂപയായും വര്‍ധിച്ചു.

Leave A Reply