പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭി​ക്കാൻ ഗോ ഫസ്റ്റ്

വാഡിയ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർലൈൻ ഈ മാസാവസാനത്തോടെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭി​ക്കുമെന്ന് കമ്പനി​ അധി​കൃതർ അറി​യി​ച്ചു.
മേയ് അവസാനത്തോടെ ഗോ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുമെന്നാണ് എയർലൈൻ വൃത്തങ്ങൾ അറി​യി​ച്ചി​ട്ടുള്ളത്.
ജൂൺ പകുതിയോടെ ഫ്ലൈറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി എയർലൈൻ നേരത്തെ ജീവനക്കാരെ അറിയിച്ചി​രുന്നു.
10ൽ താഴെ വിമാനങ്ങളുമായി എയർലൈൻ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് വി​വരം.

എന്നാൽ നിലവിൽ, ഗോ ഫസ്റ്റ് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുമായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഒഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷനെ (ഡി.ജി.സി.എ) ഇതുവരെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല.
എന്നിരുന്നാലും, ഡൽഹി-മുംബയ്, ഡൽഹി-ബംഗളൂരു, ഡൽഹി-ചെന്നൈ തുടങ്ങിയ റൂട്ടുകളിൽ എയർലൈൻ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

Leave A Reply