‘ആശ്വാസം….’; വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്‍റെ വില കുറച്ചു

ഡല്‍ഹി: വാണിജ്യ പാചകവാതക സിലിണ്ടറിനുള്ള വില കുറച്ചു . 19 കിലോയുടെ സിലിണ്ടറിന് 91 രൂപ 50 പൈസ ആണ് കുറച്ചത്. 2,028 രൂപയാണ് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്‍റെ വില. ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറിന്‍റെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല.

കഴിഞ്ഞ മാസം, 14.2 കിലോഗ്രാം ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില 50 രൂപയും വാണിജ്യ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾക്ക് 350 രൂപയും വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ നിരക്ക് 2022ൽ നാല് തവണ കൂട്ടിയിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം ജനുവരിയില്‍ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില ഡൽഹിയിൽ 25 വർധിപ്പിച്ച് 1,768 രൂപയായി.കഴിഞ്ഞ വർഷം, ഇത്തവണ 19 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള വാണിജ്യ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് ഡൽഹിയിൽ 2,253 ആയിരുന്നു വില.

 

Leave A Reply