കൊവിഡ് മഹാമാരി ഘട്ടം ഈ വർഷം അവസാനിക്കുമെന്ന് ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ

കൊവിഡ് മഹാമാരി ഘട്ടം ഈ വർഷം അവസാനിക്കുമെന്ന് ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ.ഈ വർഷം കൊവിഡ് അടിയന്തരാവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കാനായേക്കും. വൈറസിന്റെ മഹാമാരിയെന്ന ഘട്ടം അവസാനിക്കാറായി എന്നതിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ അറിയിച്ചു.

2019 അവസാനം ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കൊവിഡിനെ ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ ‘ മഹാമാരി”യായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് മാർച്ച് 11ന് മൂന്ന് വർഷം തികഞ്ഞിരുന്നു. കൊവിഡിനെ സീസണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസയെ പോലെ നോക്കിക്കാണാനാകുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം അടുക്കുകയാണ്.എന്നാൽ, വൈറസ് ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയായി തുടരും. മരണങ്ങളുമുണ്ടാകും. എന്നാൽ സമൂഹത്തെയോ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളെയോ തടസപ്പെടുത്തില്ലെന്നും ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ വ്യക്തമാക്കി.

Leave A Reply