ഇനി ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓൺലൈനായി; അറിയാം…!

ആധാർ കാർഡിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ഓൺലൈനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ. ക്കുന്ന യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (യുഐഡിഎഐ)യാണ് ആധാർ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ആധാർ കാർഡിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ഓൺലൈനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ അനുവാദം നൽകുന്നത്. ആധാറിന്റെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പിക്ക് തുല്യമാണ് ആധാറിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പും.

ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളിൽ ഒന്നാണ് ആധാർ കാർഡ്. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായാണ് ഡിജിറ്റൽ ആധാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഡിജിറ്റൽ ആധാർ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന്, യുഐഡിഎഐയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കണം – www.uidai.gov.in അല്ലെങ്കിൽ www.eaadhaar.uidai.gov.in സന്ദർശിക്കണം

ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ആധാർ കാർഡ് ഓൺലൈനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പ്രക്രിയ

ഘട്ടം 1: യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (UIDAI) ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക – www.uidai.gov.in

ഘട്ടം 2: ഹോംപേജിൽ, “എന്റെ ആധാർ” ടാബിന് താഴെയുള്ള “ആധാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക” ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 3: ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പേജ് തുറക്കും. ഇവിടെ, നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എൻറോൾമെന്റ് ഐഡി (EID) നൽകുക.

ഘട്ടം 4: നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പേരും പിൻ കോഡും ഇമേജ് ക്യാപ്‌ചയും നൽകുക.

ഘട്ടം 5: “വൺ ടൈം പാസ്‌വേഡ് നേടുക” (OTP) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ഒരു OTP ലഭിക്കും.

ഘട്ടം 6: OTP നൽകി “ആധാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക” ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഘട്ടം 7: നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് ഒരു പിഡിഎഫ് ഫയലിന്റെ രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും.

Leave A Reply