എന്താണ് കമ്പോസ്റ്റ്? കമ്പോസ്റ്റിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

 

മണ്ണിന്റെ രാസ-ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജൈവ സസ്യ വളം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളും മുറ്റത്തെ ട്രിമ്മിംഗുകളും പുനരുപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വിഭവസമൃദ്ധമായ മാർഗമാണ് കമ്പോസ്റ്റ്. കർഷകർ സാധാരണയായി കമ്പോസ്റ്റിനെ “കറുത്ത സ്വർണ്ണം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കാരണം അത് അവശ്യ പോഷകങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ്, കൃഷി, പൂന്തോട്ടപരിപാലനം, പൂന്തോട്ടപരിപാലനം എന്നിവയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

മണ്ണിൽ ഓർഗാനിക് കമ്പോസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് മണ്ണിന്റെ ഈർപ്പം നിലനിർത്തൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു, പോഷക നിലനിർത്തൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഡ്രെയിനേജ് സഹായിക്കുന്നു, ഇടതൂർന്ന മണ്ണിന്റെ ഞെരുക്കം കുറയ്ക്കുന്നു, നൈട്രജന്റെ സ്വാഭാവിക ഉറവിടമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു അമേച്വർ തോട്ടക്കാരന് സ്വന്തമായി കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും പണം ലാഭിക്കാനും കാർബൺ കാൽപ്പാട് കുറയ്ക്കാനും കഴിയും.

കമ്പോസ്റ്റിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

മണ്ണിൽ കമ്പോസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് വെള്ളം നിലനിർത്തുന്നത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് മണ്ണിനെ വെള്ളം ശരിയായി ആഗിരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു, കൂടാതെ കുറഞ്ഞ വെള്ളമോ വരൾച്ച പോലുള്ള അവസ്ഥയോ അതിജീവിക്കാൻ മണ്ണിനെ ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് വ്യക്തിഗത ഭക്ഷണ പാഴ്വസ്തുക്കളെ കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു, അതുവഴി മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മീഥേൻ ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള വിലയേറിയ ഉപകരണമാണ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ്, കാരണം ഇത് മണ്ണിനെ ഉയരുന്ന താപനിലയെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

കമ്പോസ്റ്റ് മണ്ണിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, കാരണം മണ്ണിന്റെ രാസ-ഭൗതിക ഘടന മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന അവശ്യ പോഷകങ്ങളും ഗുണം ചെയ്യുന്ന ജീവജാലങ്ങളും മണ്ണിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Leave A Reply