‘ഭാരതത്തിന്റെ ഗതികേടായി കാണുന്നു’; കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ചതിൽ ശക്തമായ അമർഷമുണ്ടെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി

കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ചതിൽ ശക്തമായ അമർഷം ഇപ്പോഴും മനസിലുണ്ടെന്ന് നടനും മുൻ എംപിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി. അത് ഭാരതത്തിന്റെ ഗതികേടായി കാണുന്നു. ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമം പിൻവലിക്കേണ്ടിവന്നത്. കേന്ദ്ര ബജറ്റ് കേരളത്തിൽ കർഷകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ്. പെട്രോളിൻ്റേയും ഡീസലിന്റെയും വില പറഞ്ഞ് പലരും വിമർശിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ നിന്ന് 7 കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ റോഡ് വികസനം ഉൾപ്പെടെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

കൂടാതെ കൃഷി മന്ത്രി പി. പ്രസാദിനെ സുരേഷ് ഗോപി പ്രശംസിച്ചു. പ്രസാദ് എന്ന കർഷകൻ കൃഷി മന്ത്രിയായപ്പോൾ കാർഷിക രംഗത്തെ വളർച്ച തൊട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയമായി വേറെ തലത്തിലെങ്കിലും കർഷകരംഗത്തെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Leave A Reply