കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ 833 ഗ്രാം സ്വർണം പിടികൂടി

 

കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച കടത്തിയ 833 ഗ്രാം സ്വർണം പിടികൂടി. ദുബായിൽ നിന്നെത്തിയ പാലക്കാട് സ്വദേശി മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ 38 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണമാണ് പിടിച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തിലെ എയർ കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗമാണ് സ്വർണം പിടിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞദിവസം കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി കാലിൽ കെട്ടിവച്ച് കൊണ്ടുവന്ന 1978 ഗ്രാം സ്വർണം പിടിച്ചിരുന്നു. തൊട്ടുമുൻപുള്ള ദിവസം ക്യാപ്സൂൾ രൂപത്തിലാക്കിയ 955 ഗ്രാം സ്വർണവും പിടിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നതോടെ കള്ളക്കടത്തും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

Leave A Reply