ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിൽനിന്ന് യാത്രക്കാരെ കയറ്റിപ്പോരുന്ന കള്ളടാക്‌സികൾക്ക് വൻ തുക പിഴ

ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിൽനിന്ന് യാത്രക്കാരെ കയറ്റിപ്പോരുന്ന കള്ളടാക്‌സികൾക്ക് 5,000 റിയാൽ തോതിൽ പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് എയർപോർട്ട് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

ജിദ്ദ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് ഇന്റർനാഷനൽ എയർപോർട്ട് ടെർമിനലുകളിൽ നിന്ന് നിയമ വിരുദ്ധമായി യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കള്ളടാക്‌സികൾക്കാണ് പിഴ ചുമത്തുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് 5000 റിയാൽ ഫൈനൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

ജിദ്ദ എയർപോർട്ട് ഒന്നാം നമ്പർ ടെർമിനലിൽ നിന്ന് മക്ക ഹറമിലേക്കും തിരിച്ചും സൗജന്യ ബസ് ഷട്ടിൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Leave A Reply