നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സ്വകാര്യ ജെറ്റിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡന്റിനെ നിയമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു

നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സ്വകാര്യ ജെറ്റിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡന്റിനെ നിയമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു.ദീർഘനേരം ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാനും 13.6 കിലോഗ്രാം (30 പൗണ്ട്) വരെ ഭാരം വഹിക്കാനും ദീർഘനേരം നിൽക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരാളെയാണ് കമ്പനി തിരയുന്നതെന്ന് വെബ്‌സൈറ്റിൽ പറയുന്നു.കൂടാതെ ഏകദേശം 3 കോടി രൂപയോളം വാർഷിക ശമ്പളം നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്നും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വെളിപ്പെടുത്തി.

അനുയോജ്യമായ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ക്യാബിൻ, പാസഞ്ചർ സുരക്ഷ, എയർക്രാഫ്റ്റ് എമർജൻസി ഒഴിപ്പിക്കൽ എന്നിവയിൽ പ്രൊഫഷണൽ പരിശീലനം നൽകുമെന്നും കമ്പനി പരാമർശിക്കുന്നു. ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡന്റ് ഫ്ലൈറ്റ് മാനേജർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ എല്ലാ ക്യാബിൻ, ഗാലി, കോക്ക്പിറ്റ് എമർജൻസി ഉപകരണങ്ങളുടെയും പ്രീ-ഫ്ലൈറ്റ് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ ഫ്ലൈറ്റിനും മുമ്പായി സുരക്ഷയെയും അടിയന്തര നടപടികളെയും കുറിച്ച് ഒരു ബ്രീഫിംഗ് നടത്തേണ്ടതും വിമാനം ടാക്സി, ടേക്ക് ഓഫ്, ലാൻഡ് എന്നിവ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാബിൻ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും അറ്റൻഡർ ആവശ്യപ്പെടും.ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ യാത്രകൾ ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്തമായ വർക്ക് ഷെഡ്യൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകണം.

Leave A Reply