ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ

മാഹി:അന്താരാഷ്ട്രഭിന്നശേഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പെരിങ്ങാടി കൊള്ളുമ്മൽ ജൂനിയർ ബേസിക്ക് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ന്യൂമാഹി എം മുകുന്ദൻ പാർക്കിൽ ഒത്തുചേർന്നു.

തുടർന്ന് കലാപരിപാടികളും ആദരിക്കൽ , ബാഡ്ജ് ധാരണം, സമ്മാനം കൈമാറൽ തുടങ്ങിയ പരിപാടികളും നടന്നു. എൽ.കെ.ജി. മുതൽ നാലാം തരം വരെയുളള വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ അജേഷ്, സലിം, ജോഷിമ, രമ്യ , മുബീന തുടങ്ങിയ അധ്യാപകരുംപരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി .

Leave A Reply