എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി എർഗോ അതിന്റെ ഒപ്റ്റിമ സെക്യൂർ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിൽ പലിശ രഹിത തവണവ്യവസ്ഥാ തിരഞ്ഞെടുക്കലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായ എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി എർഗോ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി, ഒപ്റ്റിമ സെക്യൂർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിൽ  തവണകളായി പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്ഷന്റെ മാര്‍ഗ്ഗം തെളിയ്‌ക്കുന്ന സവിശേഷത അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സവിശേഷതയുടെ  അവതരണത്തോടെ, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്നതും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗകര്യപ്രദവുമാക്കാനും  ബൃഹത്തായ ഉപഭോക്താക്കളെ കൂടുതൽ ഇൻഷുറൻസ് ചേര്‍ക്കലുകളിലേക്ക്‌ നയിക്കാനും  കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നു
ഒപ്റ്റിമ സെക്യൂർ പ്ലാനിന്റെ പ്രാഥമിക പുതിയ സവിശേഷതകളിൽ ഇവ
ഉൾപ്പെടുന്നു:
• പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റിനുള്ള തവണ ഓപ്ഷൻ: അധികമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക
നിരക്കുകളില്ലാതെ പ്രതിമാസ, ത്രൈമാസ, അർദ്ധ വാർഷിക പ്രീമിയം
പേയ്‌മെന്റ് സമ്പ്രദായങ്ങള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു
• റൂം വാടകക്ക് പരിധി ഇല്ല: ഉപഭോക്താക്കളെ അവരുടെ
ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആശുപത്രി മുറി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു
• ഡിഡക്‌ടബിൾ ബൈ-ബാക്ക്: • അഞ്ച് പോളിസി വർഷങ്ങൾ
പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിഡക്‌ടബിൾ ബൈ-ബാക്ക്
തിരഞ്ഞെടുക്കൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എളുപ്പത്തിലുള്ള
സ്വിച്ച് ഓപ്‌ഷൻ നൽകാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.
പുതിയ സവിശേഷതകളുടെ സമാരംഭത്തിൽ സംസാരിക്കവെ,
എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി എർഗോ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി റീട്ടെയിൽ ബിസിനസ്
പ്രസിഡന്റ് പാർത്ഥനിൽ ഘോഷ് പറഞ്ഞു, “എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി എർഗോ –
യിൽ, എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ സഹ പൗരന്മാരുടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി താങ്ങാനാവുന്നതും ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃതവുമായ ഇൻഷുറൻസ് പരിഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഉദ്യമമാണ്. ഒപ്റ്റിമ സെക്യുർ പ്ലാനിന്റെ പുതിയ സവിശേഷതകൾ ഉപഭോക്താക്കളെ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂമിന്റെ തരം തീരുമാനിക്കാനും കിഴിവുള്ള ഓപ്ഷൻ മാറ്റാനും പലിശ രഹിത തവണകളായി പ്രീമിയം അടയ്ക്കാനും
അനുവദിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഒപ്റ്റിമ സെക്യൂർ പ്ലാനിന്റെ പുതിയ ഇൻസ്‌റ്റാൾമെന്റ് ഫീച്ചർ, ഇൻഷുറൻസ് തുക വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നോ ഒന്നിലധികം വർഷത്തെ പ്ലാൻ വാങ്ങണമെന്നോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അതുവഴി രാജ്യത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തൽ വലിയ കാര്യപരിപാടിയെ
പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിൽ സഹായിച്ച് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്
താങ്ങാനാക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

 

ഒപ്റ്റിമ സെക്യുർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ നാല് തനതായ
ആനുകൂല്യങ്ങളോടെയാണ് വരുന്നത്- സെക്യൂർ, പ്ലസ്, പ്രൊട്ടക്റ്റ്,
അൺലിമിറ്റഡ് റിസ്റ്റോർ, ഇത് മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കെതിരെ
വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഉറപ്പു നല്‍കുന്ന
കവറേജ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നാല് വ്യത്യസ്ത സവിശേഷതകൾ ഇവയാണ്:

• സുരക്ഷിതമായ ആനുകൂല്യം – പോളിസി വാങ്ങുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ്
പരിരക്ഷ ഉടൻ തന്നെ സ്വയമേവ ഇരട്ടിയാക്കുന്നു
• പ്ലസ് ആനുകൂല്യം – ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും അടിസ്ഥാന
കവറേജ് 1 വർഷത്തിന് ശേഷം 50% ഉം 2 വർഷത്തിന് ശേഷം 100% ഉം
ആയി സ്വയമേവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
• അൺലിമിറ്റഡ് റിസ്റ്റോർ ബെനിഫിറ്റ് (ആഡ് ഓൺ കവർ ) – പോളിസി
ഹോൾഡറുടെ കവറേജ് പൂർത്തിയായാൽ 100% പരിധിയില്ലാത്ത
സമയം വരെ അടിസ്ഥാന കവറേജ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു
•സംരക്ഷണ ആനുകൂല്യം – ഉപഭോഗവസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലിസ്റ്റ്
ചെയ്ത ഇതര മെഡിക്കൽ ചെലവുകളിൽ പൂജ്യം കിഴിവ് ഉറപ്പാക്കുന്നു

ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ടായാൽ ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന്
ഒരു ചെറിയ തുക അടയ്ക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉൽപ്പന്നം
പ്രീമിയത്തിൽ 50% വരെ കിഴിവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ടായാൽ ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന്
ഒരു ചെറിയ തുക അടയ്ക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉൽപ്പന്നം
പ്രീമിയത്തിൽ 50% വരെ കിഴിവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

Leave A Reply