യുഎഇയിൽ ഫ്‌ളൂ വാക്‌സിൻ എത്തി

പകർച്ചപ്പനി പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഫ്‌ളൂ വാക്‌സിൻ യുഎഇയിൽ എത്തി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ഫ്‌ളൂ വാക്‌സിൻ ലഭ്യമാണ്. ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയും ഫാർമസികളിലൂടെയും വാക്‌സിൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ശൈത്യകാലത്തെ പകർച്ചപ്പനിക്കെതിരെ വാക്‌സിൻ എടുത്ത് പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ ജനങ്ങൾകക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. അതേസമയം, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാർക്ക് യുഎഇ സൗജന്യ ഫ്‌ളൂ വാക്‌സിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എമിറേറ്റ്സ് ഹെൽത്ത് സർവീസസിന്റെ (ഇഎച്ച്എസ്) ദേശീയ ബോധവതക്കരണ ക്യാമ്പെയ്‌നിലൂടെ യുഎഇ പൗരന്മാർക്കും ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള താമസക്കാർക്കും അവരുടെ ഫ്ളൂ വാക്‌സിനുകൾ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും.

Leave A Reply