കോഴിമാലിന്യ മുക്ത ജില്ലയായി മലപ്പുറം

മലപ്പുറം: കോഴി മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും മോചനം നേടി മലപ്പുറം. കടകളില്‍ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന കോഴി മാലിന്യം സംസ്‌കരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിച്ച് വളമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

21 സംസ്‌കരണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. കോഴി മാലിന്യമില്ലാത്ത മലപ്പുറത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഹരിതകര്‍മസേനയുടെ ജില്ലാതല സംഗമത്തില്‍ നടന്നു. കായിക, വഖഫ്, ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.അബ്ദുറഹിമാന്‍ ജില്ലാതല സംഗമത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു.

ഹരിതകര്‍മസേനയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മാതൃകപരമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കര്‍മസേനയുമായി സഹകരിക്കാത്തവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുകയാണെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആനുകൂല്യം തടയുന്നതടക്കമുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മാതൃകാ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയ ഹരിതകര്‍മസേനകളെ മന്ത്രി ആദരിച്ചു.

Leave A Reply