അതിർത്തിയിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ ശ്രമിച്ച പാകിസ്ഥാൻ മൽസ്യത്തൊഴിലാളിയെ സുരക്ഷ സേന പിടികൂടി

ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് നിന്നും പാകിസ്ഥാൻ മൽസ്യത്തൊഴിലാളിയെ സുരക്ഷ സേന പിടികൂടി.ഗുജറാത്തിലെ ഭൂജിൽ നിന്നുമാന് ഇയാളെ സേന പിടികൂടിയത്. പാകിസ്താനിലെ മൽസ്യ തൊഴിലാളിയാണ് താനെന്നാണ് ഇയാൾ പറന്നത്. നിലവിൽ ഇയാളുടെ ബോട്ടുകൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

തീരദേശത്തുകൂടി കറങ്ങിയ ബോട്ടിനെ അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേന പിന്തുടർന്നെത്തി പിടികൂടുകയായിരുന്നു. അഞ്ചു പാക്കിസ്താൻ ബോട്ടുകളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ബി എസ് എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബോട്ടും പിടി കൂടിയ മൽസ്യ തൊഴിലാളിയെയും പരിശോധിച്ചു. എന്നാൽ യാതൊന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. വേലിയേറ്റ സമയമായതു കൊണ്ട് കടലിലെ ജല നിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നിരുന്നു. ഇത്‌കൊണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാക്കിസ്താനികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു.

Leave A Reply