പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രസിഡന്റ് ഫെർഡിനാൻഡ് മാർക്കോസ് ജൂനിയറും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന്  ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രസിഡന്റ്  ഫെർഡിനാൻഡ് മാർക്കോസ് ജൂനിയറുമായി  ടെലിഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ പതിനേഴാമത് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട  മാർക്കോസ് ജൂനിയറിനെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു.

ഇരു നേതാക്കളും ഉഭയകക്ഷി ഇടപെടലിന്റെ വിവിധ മേഖലകൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയിൽ സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയുടെ ആക്ട് ഈസ്റ്റ് നയത്തിലും ഇന്തോ-പസഫിക് കാഴ്ചപ്പാടിലും  ഫിലിപ്പീൻസ് വഹിക്കുന്ന പ്രധാന പങ്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു, ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ വികസനത്തിനായുള്ള തന്റെ പദ്ധതികളിലും പദ്ധതികളിലും ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ പിന്തുണ പ്രസിഡന്റ് ഫെർഡിനാൻഡ് മാർക്കോസ് ജൂനിയറിന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി.

Leave A Reply