‘സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം…’ ;ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ​ഗൂ​ഗിള്‍ സിഇഒ

ഡല്‍ഹി: മുന്‍വര്‍ഷത്തേക്കാളും വരുമാനം കുറഞ്ഞതോടെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ​ഗൂ​ഗിള്‍ സിഇഒ സുന്ദര്‍ പിച്ചെ. കാര്യക്ഷമതയോടെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് സിഇഒയുടെ നിര്‍ദേശം. ഗൂ​ഗിള്‍ അതിന്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നും പ്രത്യേക യോ​ഗത്തില്‍ സുന്ദര്‍ പിച്ചെ പറഞ്ഞു. 2022ന്റെ രണ്ടാംപാദം വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മോശമാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് അടിയന്തര യോ​ഗം.

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ 13 ശതമാനം കുറവാണ് ഈ പാദത്തില്‍ ​ഗൂ​ഗിളിനുണ്ടായത്. അടുത്ത മൂന്നുമാസത്തേക്കുള്ള ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തണം. ഈ വര്‍ഷം പുതിയ നിയമനങ്ങള്‍ നടത്തേണ്ടതില്ലെന്നും തീരുമാനിച്ചു. മറ്റ് വന്‍കിട കമ്പനികള്‍ ചെയ്തതുപോലെ കാര്യക്ഷമതയും തൊഴില്‍വിദ​ഗ്ധതയും കണക്കിലെടുത്ത് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാനും സാധ്യതയും ഉണ്ട്.

Leave A Reply