9.92 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കിട്ടാക്കടം വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ എഴുതിത്തള്ളിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ

രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ 9.92 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കിട്ടാക്കടം വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ എഴുതിത്തള്ളി. വജ്രവ്യാപാരി മെഹുൽ ചോക്‌സിയുടെ ഗീതാഞ്ജലി ജെംസ് ലിമിറ്റഡാണ് ഏറ്റവും അധികം തുക കുടിശിക വരുത്തിയത്. മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എംപിയുടെ ചോദ്യത്തിന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി ഭഗവത് കെ കരാദാണ് ഇക്കാര്യം രാജ്യസഭയെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചത്.

2018 ൽ 161328 കോടി, 2019 ൽ 236265 കോടി, 2020 ൽ 234170 കോടി, 2021 ൽ 202781കോടി, 2022 ൽ 157096 കോടി, എന്നിങ്ങനെയാണ് ഷെഡ്യൂള്‍ഡ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ എഴുതിത്തള്ളിയ കിട്ടാക്കാത്തിന്റെ കണക്ക്. വജ്രവ്യാപാരി മെഹുൽ ചോക്‌സിയുടെ കമ്പനിയായ ഗീതാഞ്ജലി ജെംസ് 7,110 കോടി ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകാനുണ്ട്. എറ ഇൻഫ്രാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 5,879 കോടി രൂപയും കോൺകാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് പവർ ലിമിറ്റഡ് 4,107 കോടി രൂപയുമാണ് അടയ്ക്കാനുള്ളത്. ആർഇഐ അഗ്രോ ലിമിറ്റഡും എബിജി ഷിപ്പ്‌യാർഡും യഥാക്രമം 3,984 കോടിയും 3,708 കോടിയും ബാങ്കുകളെ കബളിപ്പിച്ചു.

Leave A Reply