പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കിയ റെസിഡന്റ് വിസക്കാർക്ക് യു എ ഇയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാൻ മുൻകൂർ അനുമതി വേണമെന്ന ഒഴിവാക്കി വിമാനക്കമ്പനികൾ

പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കിയ റെസിഡന്റ് വിസക്കാർക്ക് യു എ ഇയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാൻ മുൻകൂർ അനുമതി വേണമെന്ന ഒഴിവാക്കി വിമാനക്കമ്പനികൾ.കോവിഡ് കാലത്താണ് ഇത്തരമൊരു നിബന്ധന നിലവിൽ വന്നത്.

യു എ ഇയിൽ താമസവിസയുള്ളവർ നാട്ടിലെത്തി പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു യാത്രചെയ്യുന്നത് പുതിയ പാസ്പോർട്ടിലായിരിക്കും. എന്നാൽ, വിസ പതിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ പാസ്പോർട്ടിലും. നാട്ടിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഈ രണ്ട് പാസ്പോർട്ടും ഒന്നിച്ച് കാണിച്ച് യു എ ഇയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നതിന് നേരത്തേ തടസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പുതിയ പാസ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ നാട്ടിലെ വിമാനത്താവളത്തിലെ എമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് തന്നെ യു എ ഇക്ക് കൈമാറി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാൽ, കോവിഡ് കാലത്ത് പുതുക്കിയ പാസ്പോർട്ടുമായി യാത്ര നടത്തുന്നവർ പലപ്പോഴും നാട്ടിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തു. വിസ പഴയ പാസ്പോർട്ടിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്നവർ യു എ ഇയിലെ ഐ സി എയുടേയോ, ജി ഡി ആർ എഫ് എ യുടേയോ മുൻകൂർ അനുമതി നേടിയിരിക്കണം എന്ന് വിമാനകമ്പനികൾ നിബന്ധന വെച്ചു. എന്നാൽ, ഈ നിയന്ത്രണം ആഗസ്റ്റ് രണ്ട് മുതൽ ഒഴിവാക്കിയതായി എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ട്രാവൽ ഏജൻസികൾക്ക് അയച്ച സർക്കുലറിൽ അറിയിച്ചു.

Leave A Reply