ന്യൂസിലൻഡ് പുരുഷ-വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ചരിത്രപരമായ അഞ്ച് വർഷത്തെ തുല്യ വേതന കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു

അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തിലും ആഭ്യന്തര തലത്തിലും ഉള്ള വനിതാ താരങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും മത്സരങ്ങളിലും പുരുഷന്മാർക്ക് തുല്യമായ മാച്ച് ഫീ ലഭിക്കുന്നതാണ് കരാർ.

ന്യൂസിലൻഡ് ക്രിക്കറ്റും കളിക്കാരുടെ അസോസിയേഷനും ചൊവ്വാഴ്ച അഞ്ച് വർഷത്തെ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു, അത് പുരുഷ-വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് തുല്യ വേതനം ലഭിക്കും . അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തിലും ആഭ്യന്തര തലത്തിലും ഉള്ള വനിതാ താരങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും മത്സരങ്ങളിലും പുരുഷന്മാർക്ക് തുല്യമായ മാച്ച് ഫീ ലഭിക്കുന്നതാണ് കരാർ.

“ഞങ്ങളുടെ കായികരംഗത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉടമ്പടിയാണിത്, കാരണം ഇത് NZC, പ്രധാന അസോസിയേഷനുകൾ, ഞങ്ങളുടെ കളിക്കാർ എന്നിവരെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ക്രിക്കറ്റിന് ഫണ്ട് ചെയ്യാനും വളർത്താനും വികസിപ്പിക്കാനും അടിത്തറയിടുന്നു,” NZC ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡേവിഡ് വൈറ്റ് പറഞ്ഞു.

“ഇത് സഹകരിച്ചുള്ളതും എന്നാൽ ശക്തവുമായ ചർച്ചയാണ്.

പ്രധാനമായി, വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം വളർത്തുന്നത് തുടരുന്നതിനാൽ ഇത് ഒരു സുപ്രധാന മുന്നേറ്റത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.”

കരാർ പ്രകാരം, സ്ത്രീകളുടെ ഗാർഹിക കരാറുകളുടെ എണ്ണം 54 ൽ നിന്ന് 72 ആയി ഉയരും, കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ, മത്സരിച്ച ഫോർമാറ്റുകൾ, പരിശീലനത്തിനും കളിക്കുന്നതിനും ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം എന്നിവ കാരണം പുരുഷന്മാർക്ക് ഉയർന്ന നിലനിർത്തുന്നവരെ ലഭിക്കും.

“പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം അന്താരാഷ്‌ട്ര, ആഭ്യന്തര വനിതാ താരങ്ങളും ഒരേ കരാറിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്,” വൈറ്റ് ഫേൺസ് ക്യാപ്റ്റൻ സോഫി ഡിവിൻ പറഞ്ഞു.

“ഇത് ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റമാണ്, ഇത് യുവതികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരു വലിയ ഡ്രോകാർഡായിരിക്കും.”

Leave A Reply