ദേശീയ ജലപാത 10 വർഷമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല

കൊച്ചി: ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾ ഗതാഗതം കുരുക്കി റോഡിൽ കിടക്കില്ല. കിലോമീറ്ററിന് പകുതിയിൽ താഴെമാത്രം ചെലവ്. വായുമലിനീകരണം കുറയും…

2,500 കോടിയിലേറെ ചെലവഴിച്ച് വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടെ വികസിപ്പിച്ച 205 കിലോമീറ്റർ കൊല്ലം- തൃശൂർ കോട്ടപ്പുറം ദേശീയ ജലപാത 10 വർഷമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എഫ്.എ.സി.ടി 37 കിലോമീറ്ററിൽ സ്വന്തമായി ചരക്ക് നീക്കുന്നുണ്ടെന്നു മാത്രം.

ബാർജ് ഉൾപ്പെടെ സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഒരുക്കാത്തതും ലോറി ലോബിയുടെ കളി ചെറുക്കാത്തതും തീരദേശ ചരക്കുനീക്കമെന്ന വൻ സാദ്ധ്യതയെ അടയ്ക്കുന്നു. കപ്പലിലെത്തുന്ന ചരക്ക് ഏജന്റുമാർ അപ്പപ്പോൾ ലോറികളിൽ കയറ്റിവിടുന്നതാണ് നിലവിലെ രീതി. അവർക്ക് കുടപിടിക്കും പോലെയാണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ.

വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ എന്ന് പേരിട്ട് 1993ൽ കേന്ദ്ര ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയമാണ് ദേശീയജലപാത – 3 ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നാഷണൽ വാട്ടർവേയ്‌സ് അതോറിറ്റി ഒഫ് ഇന്ത്യ (എൻ.ഡബ്ളി‌യു.എ.ഐ) 1994ൽ പാതയൊരുക്കാൻ തുടങ്ങി. ജലാശയങ്ങളുടെ ആഴംകൂട്ടൽ 2002ൽ തുടങ്ങി. 2013ൽ പൂർണസജ്ജം.

ബാർജുകളിലാണ് ചരക്ക് നീക്കേണ്ടത്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേതു പോലെ ബാർജ് സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ നമുക്കില്ല. സംരംഭകരെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയോ സർക്കാർ ബാർജ് ട്രൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനമൊരുക്കുകയോ വേണം. ചരക്ക് എത്തിക്കാൻ 11 ടെർമിനലുകളും 11 ഗോഡൗണകളും പണിതു. പക്ഷേ, ടെർമിനലുകളിലേക്ക് വീതിയുള്ള റോഡില്ല. ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ട് സർവീസുകളെ ആകർഷിക്കാനും നടപടിയില്ല.

നാഥനില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ജലപാതയുടെ നടത്തിപ്പ് ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ കോർപ്പറേഷനെ ഏല്പിച്ച് ബാർജ് സർവീസ് തുടങ്ങാൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്.

Leave A Reply