എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തനിക്കെതിരെ മീ ടു ആരോപണ൦ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് വിനായകൻ : മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് നടൻ

കൊച്ചി: മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മീടു ആരോപണത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് നടൻ വിനായകൻ. എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തനിക്കെതിരെ മീ ടു ആരോപണ൦ ഉന്നയിക്കുന്നത് വിനായകൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് മീ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ഉപദ്രവത്തെ ആണ് അതൊരു വലിയ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും അതു വച്ച് തമാശ കളിക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞാണ്.

വിനായകൻ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് എന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തി വാർത്ത സമ്മേളനത്തിലാണ്. നേരത്തെ വിനായകനും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി ഒരുത്തീ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിനിടെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നത്തിലും ഇന്ന് സംസാരമുണ്ടായി. താൻ മോശം പരാമർശം അന്ന് നടത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തക ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച വിനായകൻ ചിലത് അന്നു പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ വിശദീകരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് മോശമായി മുമ്പ് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകയോട് പെരുമാറിയിട്ടില്ലെന്നും, പെൺകുട്ടിക്ക് വിഷമം തോന്നിയെങ്കിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുവെന്നും മാപ്പ് വിഷമമില്ലെങ്കിൽ പിൻവലിക്കുന്നുവെന്നും വിനായകൻ പറഞ്ഞു.

 

 

 

Leave A Reply