ഫോക്‌ലോർ അക്കാദമി ചെയർമാനായി കവി ഒ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ ചുമതലയേൽക്കും

ചെങ്ങന്നൂർ :  ഫോക്‌ലോർ അക്കാദമി ചെയർമാനായി കവി ഒ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്‌ണനെ നിയമിച്ചു. പടയണി കലാകാരനായ ഇദ്ദേഹത്തിന് സിനിമ ഗാനരചനയ്‌ക്ക്‌ 2014ലെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Leave A Reply