പഞ്ചാബ് ജയിലുകളിലെ മുഴുവൻ വി.ഐ.പി മുറികളും അടച്ചുപൂട്ടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ

പഞ്ചാബ് ജയിലുകളിലെ മുഴുവൻ വി.ഐ.പി മുറികളും അടച്ചുപൂട്ടുമെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ. വി.ഐ.പി സംസ്കാരം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണിത്. വി.ഐ.പി മുറികൾ ജയിൽ മാനേജ്മെന്റ് ബ്ലോക്കുകളാക്കി മാറ്റാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ഇതിലൂടെ ജീവനക്കാരുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനം സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, ജയിൽ പരിസരത്ത് ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് 710 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കണ്ടെടുത്ത സംഭവം പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും. ജയിലിനുള്ളിൽ ഫോണുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാവും. സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Leave A Reply