നിർമലാ സീതാരാമൻ വീണ്ടും കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചേക്കും

നിർമലാ സീതാരാമൻ വീണ്ടും കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചേക്കും.കർണാടകത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവുവരുന്ന നാല് സീറ്റിലേക്ക്‌ ജൂൺ പത്തിനാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 120 എം.എൽ.എ.മാരുള്ള ബി.ജെ.പി.ക്ക് രണ്ട് അംഗങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കാനാകും.

2016-ൽ കർണാടകത്തിൽനിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ അംഗമായ നിർമലാ സീതാരാമന്റെ കാലാവധി അടുത്ത മാസം അവസാനിക്കും. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയായ നിർമലാ സീതാരാമനെ രണ്ടാമതും കർണാടകത്തിൽനിന്ന് മത്സരിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രനേതാക്കൾ അനുമതി നൽകുമെന്നാണ് ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Leave A Reply